bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Audyt wewnętrzny
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Regulacje prawne

Regulacje normujące prace audytu wewnętrznego

1. Wyciąg z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczący kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego

Pobierz

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego

Pobierz

3. Wyciąg z zarządzenia Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej

Pobierz

4. Komunikat Nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych

Pobierz

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu

Pobierz