bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Skargi i wnioski
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Tryb załatwiania spraw

Skargi i wnioski w imieniu Ministra Obrony Narodowej rozpatruje Biuro Skarg i Wniosków Ministerstwa Obrony Narodowej.


Skargi i wnioski można składać:

  • pisemnie na adres: Biuro Skarg i Wniosków MON, al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa;
  • za pośrednictwem ePUAP;
  • faksem – nr + 48 261 874 490;
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: bsiw@mon.gov.pl
  • osobiście w siedzibie Biura Skarg i Wniosków, al. Niepodległości 218, w poniedziałki w godz. 9.00 - 17.00, w pozostałe dni robocze w godz. 8.30 - 14.30.

Uprzejmie informujemy, że osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą dostać się do budynku wyposażonym w podjazd - wejściem głównym (Al. Niepodległości 218). Osoby uprawnione, mogą skorzystać z osoby przybranej lub nieodpłatnej usługi tłumaczeniowej (PJM – Polski System Języka Migowego, SJM – System Języka Migowego). Aby zapewnić sprawną obsługę wizyty przez urząd, uprzejmie prosimy o wcześniejsze poinformowanie, w wybrany przez państwa sposób, że w ramach planowanej wizyty chcą państwo skorzystać z powyższej możliwości.


Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) - Dział VIII
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).



Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpoznania.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Skarg i Wniosków, tel. + 48 261 874 124

Wytwarzający/Odpowiadający: Beata Kozerawska Czas wytworzenia: 2014-07-11 Udostępniający: Beata Kozerawska Czas udostępnienia: 2014-07-11 12:58