bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Inne działania MON
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Porozumienie MON i CBA

21 października 2013 r. pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej i Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego zostało zawarte porozumienie w sprawie okreslenia zasad współpracy resortu obrony narodowej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którego celem jest zaciśnienie współpracy w zakresie przeciwdziałania zjawiskom korupcyjnym, prewencji oraz wdrażania coraz skuteczniejszych mechanizmów antykorupcyjnych w resorcie obrony narodowej.

Porozumienie reguluje w szczególności wymianę informacji, materiałów i analiz, jak też ich wspólne sporządzanie, dotyczących szeroko rozumianych zagrożeń korupcyjnych.

Współpraca przewiduje udzielanie niezbędnych konsultacji w celu dokonania wyboru najskuteczniejszych środków prewencji antykorupcyjnej oraz realizację zadań edukacyjno-szkoleniowych i kontrolnych.

POROZUMIENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ I SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO z dnia 21 października 2013 roku w sprawie określenia zasad współpracy resortu obrony narodowej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Pobierz