bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Petycje
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Złożone petycje

Petycja w sprawie rozformowania składu Pomiechówek

Treść petycji

zał. nr 1

zał. nr 2

 

Data złożenia: 31.01.2018 r.


Petycja w sprawie określania zdolności osób głuchuch i niedosłyszących do pełnienia zawodowej służby wojskowej

Treść petycji

Odpowiedź na petycję

 

Data złożenia: 08.01.2018 r.


Petycja w sprawie kontraktu na modernizację samolotów PZL-130 Orlik

Treść petycji

Odpowiedź na petycję

 

Data złożenia: 10.11.2016 r.

Petycja zrealizowana


 

Petycja w sprawie waloryzacji wojskowych świadczeń emerytalnych

Treść petycji:

część 1

część 2

część 3

Odpowiedź na petycję

 

Data złożenia: 28.07.2016 r.

Petycja zrealizowana

 


Petycja w sprawie nadania nowego brzmienia art. 3 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Treść petycji

Odpowiedź na petycję

 

Data złożenia: 31.05.2016 r.

Petycja zrealizowana

 


Petycja w sprawie waloryzacji wojskowych świadczeń emerytalnych

Treść petycji

Odpowiedź na petycję:

część 1

część 2

część 3

część 4

 

Data złożenia: 30.03.2016 r.

Petycja zrealizowana


Petycja w sprawie dokonania wyrównań pracownikom cywilnym wojska wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pozostałych należności ze stosunku pracy za lata 2012-2015

Treść petycji

Informacja dot. terminu udzielenia odpowiedzi

Odpowiedź na petycję

 

Data złożenia: 30.11.2015 r.

Petycja zrealizowana


Petycja w sprawie zawodowych i placowych problemów pracowników wojska

Treść petycji

Odpowiedź na petycję

 

Data złożenia: 25.11.2015 r.

Petycja zrealizowana