bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Plan działalności Ministra ON
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Plany działalności

Obowiązek sporządzania przez ministra kierującego działem administracji rządowej planu działalności na rok następny wynika z art. 70 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Szczegółowe przepisy dotyczące zasad i trybu sporządzania planów zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U. 2010 r., Nr 187, poz. 1254)

 • PLAN DZIAŁALNOŚCI MINISTRA OBRONY NARODOWEJ NA ROK 2018Pobierz
 • PLAN DZIAŁALNOŚCI MINISTRA OBRONY NARODOWEJ NA ROK 2017Pobierz
 • PLAN DZIAŁALNOŚCI MINISTRA OBRONY NARODOWEJ NA ROK 2016Pobierz
 • PLAN DZIAŁALNOŚCI MINISTRA OBRONY NARODOWEJ NA ROK 2015Pobierz
 • PLAN DZIAŁALNOŚCI MINISTRA OBRONY NARODOWEJ NA ROK 2014Pobierz
 • PLAN DZIAŁALNOŚCI MINISTRA OBRONY NARODOWEJ NA ROK 2013Pobierz
 • PLAN DZIAŁALNOŚCI MINISTRA OBRONY NARODOWEJ NA ROK 2012Pobierz
 • PLAN DZIAŁALNOŚCI MINISTRA OBRONY NARODOWEJ NA ROK 2011Pobierz