bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Praktyki studenckie i staże w MON
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Staże

STAŻ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

 

Zrealizowanie w Ministerstwie Obrony Narodowej stażu dla osób bezrobotnych umożliwia zdobycie doświadczenia i umiejętności praktycznych cennych z punktu widzenia przyszłego pracodawcy.

 

Staż dla osób bezrobotnych w Ministerstwie Obrony Narodowej:

 • przeznaczony jest dla osób posiadających status osoby bezrobotnej;
 • organizowany jest we współpracy z Urzędami Pracy z terenu całego kraju w oparciu
  o przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • realizowany jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Urzędem Pracy,
  a Ministerstwem Obrony Narodowej i może trwać od 3 do 12 miesięcy;
 • wiąże się przyznaniem stażyście przez Urząd Pracy stypendium, o którym mowa
  w  art. 72 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • kończy się wydaniem opinii zawierającej informacje o realizowanych zadaniach
  i umiejętnościach nabytych w trakcie stażu;

 

Szczegółowych informacji dotyczących organizacji i przebiegu staży dla osób bezrobotnych udzielają pracownicy Wydziału Rekrutacji Oddziału Kadr i Szkolenia Biura Dyrektora Generalnego MON pod numerami telefonów: 261 840 042, 261 840 515, 261 840 088,

Wytwarzający/Odpowiadający: BDG MON Czas wytworzenia: 2016-04-15 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2016-04-15 09:52