bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zadania
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Biuro Audytu Wewnętrznego

Biuro Audytu Wewnętrznego odpowiada za prowadzenie audytu wewnętrznego, obsługę Komitetu Audytu w Ministerstwie i koordynację audytu wewnętrznego w dziale administracji rządowej obrona narodowa. Celem Biura jest wsparcie Ministra w osiąganiu celów i realizacji zadań przez systematyczną, niezależną i obiektywną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

Do zakresu zadań Biura należy w szczególności:

 1. przygotowywanie opinii na temat adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Ministerstwie, w tym:
  a) analiza ryzyka na potrzeby opracowania rocznego planu audytu,
  b) przeprowadzanie zadań zapewniających i czynności sprawdzających,
  c) wykonywanie czynności doradczych;
 2. obsługa organizacyjno-merytoryczną Komitetu Audytu, w tym:
  a) gromadzenie i przechowywanie planów audytu wewnętrznego, sprawozdań z wykonania planów
  i innych dokumentów oraz informacji z jednostek organizacyjnych resortu niezbędnych dla Komitetu Audytu,
  b) przygotowywanie zbiorczych informacji o istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej oraz proponowanych usprawnieniach kontroli zarządczej w dziale,
  c) przygotowywanie zbiorczych informacji o działalności audytu wewnętrznego w dziale,
  d) prowadzenie innych działań mających na celu wsparcie Komitetu Audytu;
 3. koordynowanie audytu wewnętrznego w dziale w zakresie wynikającym z zadań Komitetu Audytu, w tym opracowywanie propozycji rozwiązań dotyczących:
  a) zasad funkcjonowania audytu wewnętrznego w dziale,
  b) planowania i sprawozdawczości audytu wewnętrznego,
  c) programu zapewnienia i poprawy jakości wraz z metodyką pomiaru efektywności audytu wewnętrznego w dziale.
Wytwarzający/Odpowiadający: Czas wytworzenia: 2015-04-08 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2015-04-08 11:54