bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zadania
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Departament Polityki Zbrojeniowej

Departament Polityki Zbrojeniowej kształtuje politykę zbrojeniową oraz system pozyskiwania, eksploatacji oraz wycofywania sprzętu wojskowego (SpW), a także prowadzi procedury ustanawiania i monitorowania programów uzbrojenia. Koordynuje przedsięwzięcia dotyczące uczestnictwa resortu w Europejskiej Agencji Obrony, Konferencji Krajowych Dyrektorów do Spraw Uzbrojenia, a także współpracy międzynarodowej w zakresie problematyki (SpW). Wykonuje, w imieniu Ministra, czynności organu założycielskiego w stosunku do przedsiębiorstw państwowych oraz jednostki bezpośredniego nadzoru w stosunku do instytutów badawczych - z wyjątkiem instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia - nadzorowanych przez Ministra, a także czynności w zakresie uprawnień majątkowych Skarbu Państwa w spółkach powstałych w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych. Realizuje, w imieniu Ministra, czynności związane z przekształceniami własnościowymi nadzorowanych podmiotów, w tym ich komercjalizacją, podziałem, łączeniem, likwidacją lub upadłością, a także czynności związane z wykonywaniem przez nie zadań obronnych. Realizuje zadania związane z ochroną patentową w resorcie.

 

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

gen. bryg. dr inż. Karol DYMANOWSKI

 

Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

 1. kształtowanie polityki zbrojeniowej;
 2. kształtowanie systemu pozyskiwania SpW;
 3. prowadzenie procedur ustanawiania i monitorowania realizacji programów uzbrojenia;
 4. koordynowanie uczestnictwa resortu w Europejskiej Agencji Obrony, Konferencji Krajowych Dyrektorów do Spraw Uzbrojenia, a także współpracy międzynarodowej w zakresie problematyki SpW;
 5. wykonywanie, w imieniu Ministra, czynności organu założycielskiego w stosunku do przedsiębiorstw państwowych oraz jednostki bezpośredniego nadzoru w stosunku do instytutów badawczych, z wyjątkiem instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia;
 6. wykonywanie, w imieniu Ministra, czynności w zakresie uprawnień majątkowych Skarbu Państwa w spółkach powstałych w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych;
 7. realizowanie zadań związanych z uprawnieniami Ministra wobec Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. oraz spółek zależnych;
 8. organizacja i nadzór nad wykonywaniem przez nadzorowane podmioty zadań obronnych, w tym zadań z zakresu mobilizacji gospodarki i militaryzacji oraz szczególnej ochrony obiektów;
 9. koordynowanie kontaktów Ministerstwa z krajowymi i zagranicznymi podmiotami przemysłu obronnego;
 10. udział w pracach związanych z identyfikacją potrzeb operacyjnych oraz w opracowywaniu programów operacyjnych;
 11. realizacja zadań związanych z ochroną patentową w resorcie i współdziałanie w tym zakresie z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Czerwińska Czas wytworzenia: 2015-04-01 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2014-07-03 11:36