bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Gabinet Polityczny MON
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Informacje o pracownikach GP MON

Informacje o pracownikach Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej zgodnie z przepisami art. 39a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r., poz. 392 z późn. zm.)

 

Pan Dominik Łukasz Smyrgała

 

stanowisko: Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej

 

 • data urodzenia: 20 grudnia 1978 r.
 • miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w gabinecie politycznym ministra: Collegium Civitas, adiunkt; Ośrodek Monitorowania i Analiz Ministra Obrony Narodowej
 • źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w gabinecie politycznym ministra: wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w Collegium Civitas; wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w Ośrodku Monitorowania i Analiz Ministra Obrony Narodowej; wynagrodzenia za projekty eksperckie realizowane na rzecz Fundacji Inicjatyw Bezpieczeństwo-Rozwój-Energia „FIBRE”, fundacji Instytut Staszica i innych think tanków; tantiemy za wykonane osobiście teksty naukowe, analityczne, eksperckie i publicystyczne oraz za prowadzenie wykładów, szkoleń i konferencji naukowych, granty naukowe.
 • informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w gabinecie politycznym ministra: działalność gospodarcza nie była prowadzona

 

Pan Krzysztof Łączyński

stanowisko: Doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Obrony Narodowej

 

 • data urodzenia: 06 lutego 1951 roku
 • miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w gabinecie politycznym ministra: Najwyższa Izba Kontroli
 • źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w gabinecie politycznym ministra: nalezności wynikające z zatrudnienia w Najwyższej Izbie Kontroli
 • informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w gabinecie politycznym ministra: działalność gospodarcza nie była prowadzona

 

 

Pani Katarzyna Szymańska - Jakubowska

stanowisko: Doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Obrony Narodowej

 

 • data urodzenia: 01 września 1970 roku
 • miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w gabinecie politycznym ministra: Biuro Poselskie Antoniego Macierewicza - asystent społeczny
 • źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w gabinecie politycznym ministra: nie dotyczy
 • informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w gabinecie politycznym ministra: działalność gospodarcza nie była prowadzona

 

Pani Małgorzata Stafecka


stanowisko: Doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Obrony Narodowej

 • data urodzenia: 14 października 1955 roku
 • miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w gabinecie politycznym ministra: nie dotyczy
 • źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w gabinecie politycznym ministra: nie dotyczy
 • informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w gabinecie politycznym ministra: działalność gospodarcza nie była prowadzona

 

Pan Mirosław Piotr Maj
stanowisko: Doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Obrony Narodowej

 • data urodzenia: 31 maja 1969 roku
 • miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w gabinecie politycznym ministra: ComCERT SA Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń DATA INVEST Sp. z o.o s.k.a,
 • źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w gabinecie politycznym ministra: dochody, wynikające z zatrudnienia o pracę oraz wykonywania umów zleceń i umów o dzieło oraz pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej: ComCERT SA Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń; DATA INVEST Sp. z o.o s.k.a; Telewizja Polska SA; Szkoła Główna Handlowa; CPI Sp. z o.o.; VATTAX Sp. z o.o.; Okręgowa Izba Radców Prawnych; PRESECURE Consulting GMBH,
 • informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w gabinecie politycznym ministra: ELIOR S.C.

 

Pan Kamil Basaj

stanowisko: Doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Obrony Narodowej

 

 • data urodzenia: 09 października 1979 roku  
 • miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia
  w gabinecie politycznym ministra: Baas Investments Sp. z o.o.
 • źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia
  w gabinecie politycznym ministra: działalność gospodarcza KABA, WspólnotaMieszkaniowa - Członek Zarządu, Baas Investments Sp. z o.o.
 • informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień zatrudnienia w gabinecie politycznym ministra: KABA