bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Status prawny
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Podstawy prawne funkcjonowania Urzędu Ministerstwa Obrony Narodowej

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (t.j Dz.U. 2013 r., poz. 743)

strona ISAP

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (t.j.Dz. U. 2013 r., poz. 189 z późn. zm.)

strona ISAP

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. 2015 poz. 1898)

strona ISAP

 

Zarządzenie nr 82 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M.P. 2015 poz. 32)

strona ISAP

 

Zarządzenie Nr 33/MON z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej

 

Zarządzenie Nr 27/MON z dnia 4 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej

 

 

 

 

Wytwarzający/Odpowiadający: Beata Kozerawska Czas wytworzenia: 2014-07-04 Udostępniający: Beata Kozerawska Czas udostępnienia: 2014-07-04 08:25