bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Kierownictwo MON
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Dyrektor Generalny MON Bogdan Ścibut
Dyrektor Generalny MON
Bogdan Ścibut

Urodzony w 1961 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Ukończył  psychologię kliniczną w Uniwersytecie Łódzkim w 1985 r. Od 1980 do 1989 r.  działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, samorządzie studenckim i podziemiu solidarnościowym. W początku lat dziewięćdziesiątych kierował działem ogólnym delegatury Urzędu Miasta Łodzi. W 1992 r. dyrektor generalny w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w czasie rządu premiera Jana Olszewskiego. Następnie pracował w firmach handlowych i wydawnictwach na stanowiskach kierowniczych. Ukończył studium menedżerskie w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi. Od 1997 do 2007 roku kierował Prasą Śląską, oddziałem Grupy Wydawniczej „Polskapresse”. Dwukrotnie nagrodzony tytułem menedżera roku tej firmy. W 2005 roku ukończył w Uniwersytecie Jagiellońskim podyplomowe studia z zarządzania zasobami ludzkimi. 2009-2010 przygotowywał do prywatyzacji „Ruch” S.A. zasiadając w zarządzie tej spółki giełdowej. Następnie pracował samodzielnie jako konsultant oraz trener z zakresu zarządzania oraz rekrutacji i selekcji kadry kierowniczej. Równolegle prowadził badania historyczne dotyczące 4 pułku strzelców podhalańskich oraz polskiej partyzantki niepodległościowej ujęte następnie w program „Powinniśmy wracać po swoich. Zgrupowanie partyzanckie NSZ „Bartka 1945-1947”. W 2015 roku pełnił funkcję zastępcy burmistrza Cieszyna odpowiadając m.in. za strategię rozwoju miasta, inwestycje, nieruchomości, drogi, ochronę środowiska.

Odznaczenia: Krzyż Wolności i Solidarności, Złoty Krzyż Zasługi , Zasłużony Działacz Kultury , Złoty i Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Za Solidarność i Prawa Człowieka. W 2015 roku Zarząd Fundacji Armii Krajowej w Londynie przyznał mu Nagrodę im. Danuty Siedzikówny „Inki”.
 

Wytwarzający/Odpowiadający: Czas wytworzenia: 2016-01-25 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2014-07-01 15:09