bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Kierownictwo MON
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Szef Sztabu Generalnego WP  gen. broni Leszek SURAWSKI
Szef Sztabu Generalnego WP
gen. broni Leszek SURAWSKI

Gen. broni dr Leszek SURAWSKI urodził się 18 lipca 1960 r. w Gołdapi.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły  Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Obrony Narodowej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie służby cywilnej, administracji publicznej, zarządzania jednostkami terenowymi oraz rozwoju regionalnego i lokalnego w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej, studia podyplomowe w zakresie operacyjno-strategicznym oraz podyplomowe studia polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej.

 

Po ukończeniu w 1984 r. szkoły oficerskiej pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu, a przez kolejne lata dowódcy kompanii i dowódcy batalionu w 75 Pułku Zmechanizowanym. W 1992 r., po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej, został wyznaczony na stanowisko oficera operacyjnego w dowództwie 1 Dywizji Zmechanizowanej. W 1994 r. objął obowiązki szefa szkolenia - zastępcy dowódcy 9 Brygady Zmechanizowanej, a następnie szefa sztabu - zastępcy dowódcy tej brygady. W kwietniu 1998 r. objął obowiązki szefa wydziału - zastępcy szefa szkolenia w dowództwie 15 Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie.

 

Po rozformowaniu dywizji w 2001 r., został skierowany do Dowództwa 1 Korpusu Zmechanizowanego, gdzie zajmował stanowisko szefa wydziału planowania. W okresie od maja 2002 r. do września 2005 r. pełnił obowiązki na stanowisku szefa wydziału operacyjnego dowództwa 16 Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu.

 

W lipcu 2004  r. został skierowany do służby w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku, na stanowisku zastępcy szefa sztabu   Wielonarodowej Dywizji  Centrum - Południe. Po ukończeniu w 2006 r. podyplomowych studiów operacyjno - strategicznych został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 2 Brygady Zmechanizowanej. W sierpniu 2008 r. objął obowiązki dowódcy 20 Brygady Zmechanizowanej w Bartoszycach i w dniu 11 listopada 2008 r. został mianowany na stopień generała brygady.

 

W okresie od czerwca 2010 r. do listopada 2011 r. pełnił służbę na stanowisku zastępcy szefa Zarządu Planowania  Operacyjnego – P3  w Sztabie  Generalnym  Wojska  Polskiego, a od listopada  2011  roku został szefem tegoż Zarządu. W dniu 15 sierpnia 2012 r. został mianowany do stopnia generała dywizji. Od 23 sierpnia 2013 roku do 4 marca 2016 roku dowodził 16 Pomorską Dywizja Zmechanizowaną. Z dniem 5 marca 2016 roku wyznaczony na stanowisko Inspektora Wojsk Lądowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. 15 sierpnia 2016 roku odebrał z rąk Prezydenta RP nominację na stopień generała broni. 3 listopada 2016 r. został wyznaczony na stanowisko I zastępcy Dowódcy Generalnego.

 

31 stycznia Zwierzchnik Sił Zbrojnych powołał gen. broni dr Leszka SURAWSKIEGO na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

 

Generał Surawski uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie - nauki o obronności, w specjalności – dowodzenie