bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Adresy
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Archiwa

Wojskowy zasób archiwalny stanowi wyodrębnioną część państwowego zasobu archiwalnego i jest zarządzany przez Ministra Obrony Narodowej. Obejmuje on dokumentację wytworzoną przez jednostki i instytucje wojskowe, a także akta związane z obronnością państwa, wytworzone przez komórki do spraw obronnych funkcjonujące w ministerstwach oraz centralnych i terenowych urzędach państwa. Zawiera olbrzymią ilość informacji ukazujących całokształt polityki obronnej państwa, od początków kształtowania się jego przyszłych sił zbrojnych w 1908 r. - po dzień dzisiejszy. Jest równocześnie olbrzymim źródłem informacji nie tylko z zakresu wojskowości, lecz także z zakresu politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego życia kraju. Archiwa przechowujące wojskowy zasób archiwalny wydają również poświadczenia dla celów kombatanckich, emerytalnych i innych osobom, które pełniły służbę w wojsku lub były zatrudnione w jednostkach, instytucjach i zakładach wojskowych. Jest również warsztatem pracy dla wielu historyków i publicystów.

 

Wojskowy zasób archiwalny przechowywany jest w sieci archiwów, którą tworzą:

 


 

 

Wojskowe Biuro Historyczne
ul. Pontonierów 2a
00-910 WARSZAWA

 Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. 1 Pułku Myśliwskiego 200
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

 Archiwum Wojskowe w Oleśnicy
ul.Wileńska 14
56-400 Oleśnica


 

Archiwum Wojskowe w Toruniu
ul. gen. Józefa Chłopickiego 1-7
87-100 Toruń


Archiwum Wojskowe w Gdyni
ul. Dickmana
81-103 GDYNIA

 


 

Wytwarzający/Odpowiadający: Jarosław Zeidler Czas wytworzenia: 2014-07-10 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2014-07-10 11:18