bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Adresy
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Biblioteki wojskowe

Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Ostrobramska 109,
04-041 Warszawa

Ośrodek Informacji Naukowej:
e-mail: informacja@cbw.pl
tel.: 261-817-952

Wypożyczalnia:
e-mail: wypozyczalniaglowna@cbw.pl
tel.: 261-816-888

Sekretariat:
e-mail: sekretariat@cbw.pl
tel.: 261-817-394


Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej
Al. Gen. Antoniego Chruściela
00-910 Warszawa
tel. 261 813 287
fax. 261 814 342


Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49
tel. 261 837 052
fax. 261 839 847


Biblioteka Akademii Marynarki Wojennej

ul. Śmidowicza 69
81-103 Gdynia

tel. 261 262 946


Biblioteka Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych
im. gen. Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109
51-150 WROCŁAW
fax. 261 658-425


Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
ul. Szkoły Podchorążych Lotnictwa 6
08-521 Dęblin
tel. 261 517 725


Zbrojownia Wojskowa Biblioteka Cyfrowa


Wytwarzający/Odpowiadający: Jarosław Zeidler Czas wytworzenia: 2014-07-10 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2014-07-10 15:06