bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Adresy
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Szkolnictwo wojskowe

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
00-910 Warszawa
al. Gen. A. Chruściela 103
www.aon.edu.pl

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA
tel.(fax) 261-813-189

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
tel. 261 81 38 94
fax 261 81 31 45
e-mail: dziekanat.wbn@aon.edu.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW:
Rzecznik Prasowy
e-mail: rzecznik@aon.edu.pl

 

KONTAKT DLA MEDIÓW:
Rzecznik Prasowy
e-mail: rzecznik@aon.edu.pl


WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49
www.wat.edu.pl

tel. +48 261 839 000
faks +48 261 839 901

BIURO REKTORA
tel. +48 261 839 001
faks +48 261 837 660
e-mail sekretariat.rektora@wat.edu.pl

DZIAŁ PROMOCJI
tel./Fax +48 261 839 963
tel. kom. +48 603 986 041
e-mail wieslaw.drwal@wat.edu.pl

SEKRETARIAT PROREKTORA DS. WOJSKOWYCH
tel. 261 839 051
faks 261 839 052

SEKRETARIAT PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA
tel. 261 839 011

SEKRETARIAT PROREKTORA DS. NAUKOWYCH
tel. 261 839 031

SEKRETARIAT PROREKTORA DS. ROZWOJU
tel. 261 839 904

SEKRETARIAT PROREKTORA DS. STUDENCKICH
tel. 261 839 306
faks 261 839 159

Sekretariat Kanclerza
tel. 261 839 061
faks 261 839 777

KONTAKT DLA MEDIÓW :
Rzecznik Prasowy
tel. +48 261 839 551
tel. kom. +48 601 201 492
e-mail rzecznik.prasowy@wat.edu.pl

 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte
81-103 Gdynia
ul. Śmidowicza 69
http://www.amw.gdynia.pl/

DZIEKANAT WYDZIAŁU DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH:
tel. 261 262 366

DZIEKANAT WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO:
tel. 261 262 794

DZIEKANAT WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO:
tel. 261 262 648

DZIEKANAT WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH:
tel. 261 262 508

BIURO REKTORA:
tel./fax 261 262 520

SEKRETARIAT REKTORA:
tel. 261 262 514
fax 261 203 091

KONTAKT DLA MEDIÓW:
Rzecznik Prasowy
tel. 261 262 821, tel.kom. 694 476 492
rzecznik@amw.gdynia.pl
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH
imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109
51 - 150 Wrocław
http://www.wso.wroc.pl/

REKTOR - KOMENDANT
tel. 261 658 222

SEKRETARIAT:
tel. 261 658 296
fax. 261 658 425

PROREKTOR DS. WOJSKOWYCH
tel. 261 658 144

SEKRETARIAT:
tel. 261 658 147
fax. 261 658 067

PROREKTOR DS. DYDAKTYCZNO-NAUKOWYCH
tel. 261 658 181

PEŁNOMOCNIK REKTORA - KOMENDANTA DS. STUDENCKICH
tel. 261 658 119

KANCLERZ
tel. 261 658 428
e-mail: kanclerz@wso.wroc.pl

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE
tel. 261 658 330

DZIEKAN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA
tel. 261 658 524

DYREKTOR INSTYTUTU DOWODZENIA
tel. 261 658 231

KONTAKT DLA MEDIÓW:
Oficer Prasowy
tel. 261 658 115
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin
http://wsosp.pl/index.php/pl/

SEKRETARIAT REKTORA
tel. +48 261 517 100
fax +48 261 517 103
e-mail: rektorat@wsosp.pl

SEKRETARIAT DZIEKANA WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I LOGISTYKI
tel. +48 261 518 271
fax +48 261 518 272
e-mail: sekretariat_wbnil@wsosp.pl

SEKRETARIAT DZIEKANA WYDZIAŁU LOTNICTWA
tel. +48 261 517 423
fax +48 261 517 417
e-mail: sekretariat_wl@wsosp.pl

REKRUTACJA
tel. +48 261 517 733 Studia wojskowe
tel. +48 261 518 268 Studia cywilne - Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki
tel. +48 261 518 811 Studia cywilne - Wydział Lotnictwa
e-mail: rekrutacja@wsosp.pl

KANCLERZ
tel. +48 261 517 451
fax +48 261 518 208
e-mail: kanclerz@wsosp.pl

 

 

CENTRA SZKOLENIA

 

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 86/90
61 – 716 Poznań 102
skr. poczt. 129
tel. 261 575-210
fax: 261 575-066


Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu
ul. Obornicka 108
50-961 Wrocław
tel. 261 657-195
fax: 261 657-300Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu
05-131 Zegrze
ul. Juzistek 2
tel. 261 883-505
fax: 261 883-413Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu
ul. Sobieskiego 36
87-100 ToruńCentrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego w Dęblinie
ul. 23 Lotniczej Eskadry Szkolnej 7
08-521 Dęblin
tel. 261 518-102
fax 261 518-103Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie
ul. Wojska Polskiego 66
75-903 Koszalin
tel.: 261 456 218
fax.: 261 437 730Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
Lędowo 1N
76-271 Ustka
tel. 261 231-221
fax: 261 231-570Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi
ul. 6-go Sierpnia 92
90-646 Łódź
tel. 261-444-204
fax: 261-444-016Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim
ul. Warszawska 267
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 261 353 400
fax: 261 353 458Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu
ul. Dworcowa 6
86-134 Dragacz
tel. 261 482 500
fax: 56 45 82 729Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Nieświeska 54/56 (budynek 35)
03-867 Warszawa
tel. 261 872-500
fax: 261 872-506


SZKOŁY PODOFICERSKIE

 

SZKOŁA PODOFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH

ul. Bukowska 34
61 - 716 POZNAŃ

tel. 261 575 070

 

SZKOŁA PODOFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

ul. 2 Pułku Kraków 5

08-521 DĘBLIN

tel. 261 519 778

 

SZKOŁA PODOFICERSKA MARYNARKI WOJENNEJ

Lędowo 1 N

76-271 USTKA

tel. 261 231 489

 

 

INNE

WOJSKOWE STUDIUM NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH
ul. Źródłowa 52
91-735 Łódź
Tel.: 261 444 800

 

OŚRODEK SZKOLENIA ŻEGLARSKIEGO MARYNARKI WOJENNEJ
al. Jana Pawła II 13
Gdynia

Wytwarzający/Odpowiadający: Jarosław Zeidler Czas wytworzenia: 2014-07-10 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2014-07-10 10:57