bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego

Nabór wniosków o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego – Edycja 1 – 2017 rok
Działając na podstawie art. 91 pkt. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1322 z późn. zm.), Minister Obrony Narodowej ogłasza nabór wniosków o nieodpłatne przekazanie na własność, bez pośrednictwa Agencji, mienia ruchomego Skarbu Państwa.

Termin składania wniosków: 14 dni od daty ogłoszenia tj. do dnia 24.04.2017 roku – decyduje data rejestracji wniosku w funkcjonującym systemie kancelaryjnym Ministerstwa Obrony Narodowej.

Adres, na jaki należy przesyłać wnioski:
DYREKTOR
DEPARTAMENTU INFRASTRUKTURY MON
ul. Al. Niepodległości 218
00 – 911 WARSZAWA


Wykaz mienia i dokumenty do pobrania na stronie:
http://www.wojsko-polskie.pl/pl/pages/nieodplatne-przekazywanie-mienia-6/

 

 

 

 

 

 

 

Wytwarzający/Odpowiadający: Dyrektor Departamentu Infrastruktury MON
Czas wytworzenia: 2016-12-02
Udostępniający: Beata Kozerawska
Czas udostępnienia: 2016-12-02