bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Ogłoszenie o Konkursie

MINISTER OBRONY NARODOWEJ
OGŁASZA
KONKURS
NA PROJEKT POMNIKA
UPAMIĘTNIAJĄCEGO 100. ROCZNICĘ
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
„KOLUMNA NIEPODLEGŁOŚCI”Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji projektowej pomnika pn. „Kolumna Niepodległości” – kompozycji przestrzennej upamiętniającej 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy artystyczno-architektonicznej, łączącej uniwersalny przekaz uczczenia w 2018 roku 100. Rocznicy oraz stanowiącej upamiętnienie wydarzeń lokalnych/regionalnych.

 

Konkurs jest otwarty, jednoetapowy, prowadzony w oparciu o Regulamin Konkursu zamieszczony poniżej.

 

Prace konkursowe należy składać na adres al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, parter, biuro podawcze Kancelarii Jawnej, wejście od strony ul. Filtrowej.

 

Prace konkursowe należy składać, w dniach od 20.11.2017 r. do 30.11.2017 r.  w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30, a w ostatnim dniu, tj. 30.11.2017 r. do godziny 17.00.

 

Niniejszy Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym Organizator przyrzeka nagrody za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranych przez Sąd Konkursowy prac konkursowych.

I nagroda - nagroda główna - 30 000 zł,
II nagroda - wyróżnienie - 8 500 zł,
III nagroda - wyróżnienie - 8 500 zł.

 

Dokumenty do pobrania:


Regulamin Konkursu
Wzory Oświadczeń - załączniki:

Regulamin Sądu Konkursowego
Załącznik do Regulaminu Sądu Konkursowego
Skład Sądu Konkursowego

 

 

 

Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka ORZECHOWSKA
Czas wytworzenia: 2017-10-27
Udostępniający: Magdalena Czerwińska
Czas udostępnienia: 2017-10-27 15:00