bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończenie konkursu

INFORMACJA

O WYNIKACH KONKURSUNA PROJEKT POMNIKA

UPAMIĘTNIAJĄCEGO 100. ROCZNICĘ
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

„KOLUMNA NIEPODLEGŁOŚCI”

 

 

Minister Obrony Narodowej

00-909 Warszawa, ul. Klonowa 1

 

KONKURS

NA PROJEKT POMNIKA

UPAMIĘTNIAJĄCEGO 100. ROCZNICĘ
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

„KOLUMNA NIEPODLEGŁOŚCI”

 

został rozstrzygnięty przez Sąd Konkursowy bez wyłonienia pracy zwycięskiej i prac wyróżnionych w dniu 13 grudnia 2017 r.

 

Uzasadnienie:

W konkursie złożono 7 prac konkursowych. Dwie prace konkursowe nie spełniały wymogów określonych w Regulaminie Konkursu. Pięć prac konkursowych zostało poddanych ocenie zgodnie z kryteriami przyjętymi w Regulaminie Konkursu:

-        praca oznaczona numerem 66000789 uzyskała 45 punktów,

-        praca oznaczona numerem 97540281 uzyskała 39 punktów,

-        praca oznaczona numerem 19931994 uzyskała 33 punkty,

-        praca oznaczona numerem 00000000 uzyskała 16 punktów,

-        praca oznaczona numerem 54231690 uzyskała 10 punktów.

Minimalna liczba punktów kwalifikująca do przyznania nagrody lub wyróżnienia wynosiła 60 punktów. Żadna ze złożonych prac konkursowych nie uzyskała wymaganej liczby punktów.

Rekomendacje Sądu Konkursowego zostały zatwierdzone przez Ministra Obrony Narodowej Pana Antoniego Macierewicza i podane do publicznej wiadomości w dniu 28 grudnia 2017 r.

Prace mogą zostać odebrane w terminie 60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Informacja o wynikach została także zamieszczona na stronie internetowej: www.wojsko-polskie.pl

 

Dokument do pobrania