bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Wyniki konkursu

KONKURS pn. „GRANT KLINICZNY” ogłoszony na podstawie Decyzji nr 57/Org./DWSZdr Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie programu pozyskania i wdrożenia nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych służących doskonaleniu jakości świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej oraz w związku z zatwierdzeniem w dniu 05.09.2017R. Regulaminu Konkursu przez Podsekretarza Stanu w MON prof. dr hab. Wojciecha FAŁKOWSKIEGO.


Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, w zakładce "GRANT KLINICZNY"

http://dwszdr.wp.mil.pl/pl/156.html

 

Wyniki:

do pobrania

Wnioski odrzucone z powodu niespełniania kryteriów formalnych wraz z uzasadnieniem