bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert Nr 1 pn. „Strzelnica w powiecie” na dofinansowanie zadań związanych z: budową lub remontem strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, członków organizacji proobronnych i żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład tych Sił.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nr 1 pn. „Strzelnica w powiecie”