bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Postępowania kwalifikacyjne - najnowsze:
  • Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Obronnego»
    18-10-2017
  • Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Obronnego»
    Publikacja ogłoszenia następuje w oparciu o § 22 ust. 3 pkt 2) Umowy Spółki, przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2016 r., poz. 981 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 r., nr 55, poz. 476 ze zm.).
    22-09-2017