bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualne ogłoszenia - najnowsze:
  • Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 8/2018/WD/DEKiD»
    Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
    18-07-2018
  • Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 7/2018/WD/DEKiD»
    Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
    18-07-2018