bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualne ogłoszenia - najnowsze:
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 17/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Organizacja i przeprowadzenie przedsięwzięć upamiętniających operację „Ostra Brama” w Wilnie
  01-06-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 14/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pn. "Wojsko Polskie na straży bezpieczeństwa Polski oraz na arenie międzynarodowej"
  19-05-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 7/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  25-01-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 6/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  25-01-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 5/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  25-01-2016