bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualne ogłoszenia - najnowsze:
  • Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 10/2018/WD/DEKiD»
    Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
    07-08-2018
  • Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 9/2018/WD/DEKiD»
    Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. 11 listopada - Niepodległa
    07-08-2018