bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualne ogłoszenia - najnowsze:
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 14/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pn. "Wojsko Polskie na straży bezpieczeństwa Polski oraz na arenie międzynarodowej"
  19-05-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 13/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej "Wybrane karty z historii Państwa Polskiego"
  19-05-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 12/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej "Wojsko Polskie jako wielopokoleniowy orędownik służby wartościom chrześcijańskim"
  19-05-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 16/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia pn.: „Selekcyjne szkolenie samolotowe dla kandydatów do WSOSP”
  28-04-2016