bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania - najnowsze:
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 8/2017/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej"
  27-12-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 4/2017/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"
  27-12-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 2/2017/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej"
  27-12-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 1/2017/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie "Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"
  27-12-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 25/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  28-10-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 24/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  28-10-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 23/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  28-10-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 22/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - Dzieje Wojska Polskiego zatrzymane w kadrze
  13-09-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 21/2016/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - Miejsce kaźni polskich patriotów - Strzelecka 8
  13-09-2016