bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania - najnowsze:
 • Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 17/2017/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Pakiet edukacyjny „Ochotnicy na straży Rzeczypospolitej”
  11-08-2017
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 14/2017/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pn.: - XL Zawody Sportowo-Obronne ‘Sprawni Jak Żołnierze - 2017’ - 56. Zawody Strzeleckie ‘O Srebrne Muszkiety - 2017’ - XXIII Mistrzostwa Sportowo-Obronne Stowarzyszeń Młodzieżowych o Puchar Ministra Obrony Narodowej
  28-04-2017
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 13/2017/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn.: Organizacja i przeprowadzenie Finału XXII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego ‘Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego’
  28-04-2017
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 11/2017/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie "Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"
  27-12-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 10/2017/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"
  27-12-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 9/2017/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie "Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"
  27-12-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 8/2017/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej"
  27-12-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 7/2017/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie "Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"
  27-12-2016
 • Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 6/2017/OWzS»
  Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie "Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"
  27-12-2016