bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Informacje ogólne

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami o naborze na stanowiska pracy.

 

1. W Biuletynie Informacji Publicznej MON publikowana jest na bieżąco dokumentacja postępowań kwalifikacyjnych spełniająca wymogi ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz.U.z 2014 r. poz. 1111, z późn. zm.).

PROCEDURA NABORU KANDYDATÓW DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ

Kandydatów do zatrudnienia w służbie cywilnej, m.in. w Ministerstwie Obrony Narodowej, wyłania się w drodze naboru, organizowanego przez dyrektora generalnego urzędu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz.U.z 2014 r. poz. 1111, z późn. zm.). Ma on obowiązek upowszechniać informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w kierowanym przez siebie urzędzie poprzez umieszczanie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, a także poprzez ogłoszenie w Biuletynie Służby Cywilnej.


Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w administracji publicznej publikowane są w formie elektronicznej na stronach:

Nabór jest otwarty i konkurencyjny. Ofertę pracy należy każdorazowo składać na opublikowany w biuletynie adres. Kandydat składający swoją aplikację musi spełniać wymagania niezbędne, podane w ogłoszeniu, wymagania pożądane są dodatkowym atutem.

 

ZARZĄDZENIE NR 3 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie procedury naboru do korpusu służby cywilnej na stanowiska niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej w Ministerstwie Obrony Narodowej


Ministerstwo Obrony Narodowej nie prowadzi bazy danych kandydatów zainteresowanych pracą w służbie cywilnej.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. 2016 poz. 125) nabór prowadzony jest na następujące rodzaje (grupy) stanowisk:

  • średniego szczebla zarządzania – główny księgowy budżetu resortu,
  • koordynujące – kierownik zespołu, szef oddziału, zastępca szefa oddziału, szef wydziału,
  • samodzielne – radca generalny, główny specjalista, audytor wewnętrzny, radca prawny, główny księgowy urzędu MON,
  • specjalistyczne – starszy specjalista, starszy inspektor kontroli wojskowej, specjalista, starszy inspektor,
  • wspomagające – starszy referent, referent, sekretarz, inspektor, statystyk.


2. Ogłoszenia o konkursach na wolne stanowiska w uczelniach wojskowych publikowane są zgodnie z postanowieniami art. 118a ustawy z dn. 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

3. W Biuletynie Informacji Publicznej MON publikowane są ogłoszenia o naborze do Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa Nadzorowanych przez MON.