bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualne ogłoszenia
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 1/2018/OWzS


Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Termin składania ofert: 31-01-2018
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Siarkowska Czas wytworzenia: 2018-01-09 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-01-09 12:51 Ostatnia zmiana: 2018-01-12 10:01

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa