bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 03/2017/PRASA/PN


Dostawa prasy krajowej i zagranicznej do komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w 2018 r.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 04-10-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Sylwia Wąsowska Czas wytworzenia: 2017-08-28 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2017-08-28 08:01 Ostatnia zmiana: 2017-10-30 14:51