bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 11/DSiPO/17


Świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych oraz konferencyjnych na potrzeby organizacji kontroli kompleksowej wykonywania zadań obronnych w województwie dolnośląskim – III części

Tryb postępowania: ---
Termin składania ofert: 20-07-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
55100000-1 – usługi hotelarskie
55511000-5 – usługi restauracyjne
55120000-7 – usługi konferencyjne
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 25 lipca 2017 r.
Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena Królikowska Czas wytworzenia: 2017-07-12 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2017-07-12 15:22 Ostatnia zmiana: 2017-11-10 10:47

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa