bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 15/DA/2017


Konserwacja węzłów cieplnych, monitoring oraz zdalna eksploatacja systemu zarządzania węzłami cieplnymi zlokalizowanymi w kompleksach Urzędu MON wraz z rozbudową

Tryb postępowania: Ogłoszenie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego wartością kwoty 30 000 euro
Termin składania ofert: 30-11-2017

Ogłoszenie

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski Czas wytworzenia: 2017-11-22 Udostępniający: Beata Kozerawska Czas udostępnienia: 2017-11-22 14:40 Ostatnia zmiana: 2017-12-15 09:15

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa