bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 16/ZP/18


Pogwarancyjne wykonywanie usług związanych z doraźną naprawą i modyfikacją sprzętu informatyki

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 05-06-2018
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
50312000-5 – usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
50312400-9 – konserwacja i naprawa mikrokomputerów
50323000-5 – naprawa i konserwacja urządzeń peryferyjnych
50313100-3 – usługi w zakresie naprawy fotokopiarek

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Skowroński Czas wytworzenia: 2018-04-17 Udostępniający: Beata Kozerawska Czas udostępnienia: 2018-04-17 15:57 Ostatnia zmiana: 2018-05-18 14:26

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642