bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 17/DA/17


Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynków urzędu MON usytuowanych w kompleksach wojskowych przy ul. Klonowej 1 oraz ul. Klonowej 2 w Warszawie

Tryb postępowania: Zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
71251000-2 – usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 19 października 2017 r. godzina 15:00
Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena Królikowska Czas wytworzenia: 2017-09-13 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2017-09-13 15:19 Ostatnia zmiana: 2017-12-20 15:10