bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 30/ZP/17


Przeprowadzenie badania naukowego nt. „Ocena związku kondycji psychicznej i ogólnego stanu zdrowia żołnierzy w ramach wczesnej profilaktyki chorób cywilizacyjnych”

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 10-10-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
73110000-6 - Usługi badawcze

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Unieważnienie postępowania

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Skowroński Czas wytworzenia: 2017-08-30 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2017-08-30 11:14 Ostatnia zmiana: 2017-10-16 15:15

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642