bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 33/ZP/17


Miernik impulsowego promieniowania elektromagnetycznego w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 06-11-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
73110000-6 - Usługi badawcze
Zmiana terminu składania ofert na 6 listopada 2017 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Unieważnienie postępowania

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Wojciech Sułkowski Czas wytworzenia: 2017-09-13 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2017-09-13 14:02 Ostatnia zmiana: 2017-11-13 14:59

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642