bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 39/ZP/17


Dostawa tabliczek tożsamości

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 12-09-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35123400-6 znaczki identyfikacyjne

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski Czas wytworzenia: 2017-08-31 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2017-08-31 13:38 Ostatnia zmiana: 2017-10-16 14:18

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642