bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

nr referencyjny: 44/ZP/18


Dostawa materiałów promujących Wojsko Polskie – VI części

Tryb postępowania: ---
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne
79822500-7 Usługi projektów graficznych
Sposób komunikacji w postępowaniu:

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej: https://umon.ezamawiajacy.pl

Link do postępowania:
https://umon.ezamawiajacy.pl/pn/mon/demand/notice/public/2988/details
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk Czas wytworzenia: 2018-12-05 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2018-12-05 10:32 Ostatnia zmiana: 2018-12-05 10:34