bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 50/ZP/18


Wykonanie roboty budowlanej pn. Modernizacja elewacji, więźby dachowej oraz montaż systemu podgrzewania rynien i rur spustowych na budynku nr 9, ul. Rakowiecka 2, Warszawa

Tryb postępowania: Przetarg ograniczony
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Główny przedmiot zamówienia:
45000000-7 Roboty budowlane
Pozostałe kody:
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45410000-4 Tynkowanie
45262510-9 Roboty kamieniarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45314310-7 Układanie kabli
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - 1 luty 2019 r., godz. 15:00
Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk / Tomasz Skowroński Czas wytworzenia: 2018-12-28 Udostępniający: Beata Kozerawska Czas udostępnienia: 2018-12-28 12:09 Ostatnia zmiana: 2018-12-28 13:21