bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 51/ZP/18


Wykonanie remontu węzłów sanitarnych i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej

Tryb postępowania: Przetarg ograniczony
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - 30.01.2019 r. godz. 15:00

Ogłoszenie

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski Czas wytworzenia: 2018-12-28 Udostępniający: Beata Kozerawska Czas udostępnienia: 2018-12-28 12:21 Ostatnia zmiana: 2018-12-28 12:24