bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 59/ZP/17


Wykonywanie usług sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego (powierzchnia zewnętrzna utwardzona oraz pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni) w kompleksach urzędu MON przy Al. Niepodległości 218, ul. Rakowieckiej 4a oraz ul. Klonowej 1, 2 i 6 w Warszawie

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 22-02-2018
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
90910000-9 – usługi sprzątania
90911200-8 – usługi sprzątania budynków
90911300-9 – usługi czyszczenia okien
90919200-4 – usługi sprzątania biur
90914000-7 – usługi sprzątania parkingów
90620000-9 – usługi odśnieżania
77211500-7 – usługi pielęgnacji drzew
77300000-3 – usługi ogrodnicze
77310000-6 – usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77340000-5 – usługi okrzesywania drzew i przycinania żywopłotów
77312000-5 – usługi usuwania chwastów
77314100-5 – usługi w zakresie trawników

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena Królikowska Czas wytworzenia: 2018-01-16 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2018-01-16 13:29 Ostatnia zmiana: 2018-04-30 14:16