bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 62/ZP/17


Konserwacja i przeglądy techniczne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych znajdujących się w obiektach urzędu MON – II części.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 02-02-2018
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
50700000-2 - usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
50730000-1 - usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
UWAGA! Zmiana terminu składania ofert: 02-02-2018 r. godz. 11.00

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Gromek Czas wytworzenia: 2018-01-15 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2018-01-15 15:31 Ostatnia zmiana: 2018-03-21 11:36