bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 6/ZP/18


Dostawa i montaż projektorów do rzutowania obrazów na elewacje budynków

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 06-03-2018
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
38652100-1 – projektory
45220000-5 – roboty inżynieryjne i budowlane
79632000-3 – szkolenie pracowników
Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 6 marca 2018 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie postępowania

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski Czas wytworzenia: 2018-02-21 Udostępniający: Beata Kozerawska Czas udostępnienia: 2018-02-21 15:32 Ostatnia zmiana: 2018-08-31 14:32