bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 7/ZP/17


Rozbudowa systemu kontroli dostępu (SKD), systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz telewizyjnego systemu nadzoru (TSN),

Tryb postępowania: Przetarg ograniczony
Termin składania ofert: 03-08-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
42961100-1 – system kontroli dostępu
45300000-0 – roboty instalacyjne w budynkach
45312200-9 – instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
45311000-0 – roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne
79632000-3 – szkolenie pracowników

Wybór najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie postępowania

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski Czas wytworzenia: 2017-07-03 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2017-07-03 10:07 Ostatnia zmiana: 2017-12-05 13:24

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642