bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 10/ZP/17


Serwis infrastruktury aplikacyjno – sprzętowej

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 06-09-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
50312000-5 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich Czas wytworzenia: 2017-07-25 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-07-25 15:02 Ostatnia zmiana: 2017-11-14 10:04

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642