bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 11/ZP/17


Organizacja stoiska promocyjnego MON podczas targów przemysłu obronnego w 2017 roku

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 19-06-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Wojciech Sułkowski Czas wytworzenia: 2017-05-26 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-05-26 15:31 Ostatnia zmiana: 2017-08-02 11:58

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642