bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 12/ZP/17


Dostawa materiałów do wytwarzania i napraw sprzętu kwaterunkowego - płyty meblowe i materiały drewnopochodne oraz materiałów do konserwacji obiektów budowlanych z branży budowlano-wykończeniowej - II części

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 24-03-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
44191200-7 Drewno laminatowe
44191300-8 Płyta wiórowa
44111000-1 Materiały budowlane
44820000-4 Lakiery
44112240-2 Parkiet
24910000-6 Kleje

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich Czas wytworzenia: 2017-03-16 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-03-16 14:19 Ostatnia zmiana: 2017-11-10 10:33

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642