bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 13/ZP/17


Dostawa materiałów do konserwacji obiektów budowlanych z branż: budowlano-wykończeniowej, hydrauliczno-sanitarnej, metalowej oraz okuć budowlanych i meblowych, elektroinstalacyjno-oświetleniowej oraz tarcicy – V części

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 06-06-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
44111000-1 Materiały budowlane
44812200-7 Farby olejne i wodne
44111800-9 Zaprawa (murarska)
44330000-2 Sztaby, pręty, drut i profile stosowane w budownictwie
44411000-4 Wyroby sanitarne
42130000-9 Krany, kurki, zawory i podobna armatura
44411700-1 Deski sedesowe, pokrywy, muszle, miski klozetowe i rezerwuary
42122000-0 Pompy
44316400-2 Drobne artykuły metalowe
44520000-1 Zamki, klucze i zawiasy
44531510-9 Śruby i wkręty
39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
31220000-4 Elementy składowe obwodów elektrycznych
31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31532920-9 Żarówki i świetlówki
31320000-5 Kable energetyczne
31221000-1 Przełączniki elektryczne
31224100-3 Wtyki i gniazda
03419100-1 Produkty z drewna ciętego
Zmiana terminu składania ofert na 12.06.2017 r., godz. 11.00

Ogłoszenie

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Gromek Czas wytworzenia: 2017-05-26 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-05-26 14:51 Ostatnia zmiana: 2017-11-10 10:41

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642