bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr: 13/ZP/18


Remont węzłów sanitarnych i instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej w budynkach nr 3 i 4 przy ul. Rakowieckiej 4a w Warszawie, nr sprawy 13/ZP/18. 5) Tryb postępowania: Przetarg ograniczony

Tryb postępowania: Przetarg ograniczony
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne
45421100-5 – instalowanie drzwi i okien, podobnych elementów
45223100-7 – roboty murowe
45432120-1 – instalowanie nawierzchni podłogowych
45410000-4 - tynkowanie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 12 czerwca 2018 r. godzina 15:00
Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Skowroński Czas wytworzenia: 2018-04-30 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-04-30 14:55 Ostatnia zmiana: 2018-04-30 14:56

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642