bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 15/DWSZdr/17


Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby organizacji warsztatów szkoleniowych dla psychologów wojskowych – III części

Tryb postępowania: ---
Termin składania ofert: 18-08-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
80340000-9 – usługi edukacji specjalnej
80400000-8 – usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
Postępowanie prowadzone z wyłączeniem ustawy Pzp.
Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski Czas wytworzenia: 2017-08-10 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-08-10 14:26 Ostatnia zmiana: 2017-11-10 10:49

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642