bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 16/DSiPO/17


Świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych, konferencyjnych na potrzeby organizacji kontroli kompleksowej wykonywania zadań obronnych w województwie kujawsko-pomorskim– II części

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 14-09-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
55100000-1 – usługi hotelarskie
55511000-5 – usługi restauracyjne
55120000-7 – usługi konferencyjne
Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena Królikowska Czas wytworzenia: 2017-09-06 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-09-06 13:57 Ostatnia zmiana: 2017-10-16 15:14

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642