bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 1/ZP/17


Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – VII części

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 16-03-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39294100-0 artykuły informacyjne i promocyjne;
79822500-7 – usługi projektów graficznych;
871 – usługi reklamowe

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski Czas wytworzenia: 2017-02-08 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-02-08 14:02 Ostatnia zmiana: 2017-06-12 13:25

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642