bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 1/ZP/18


Dostawa i montaż projektorów do rzutowania obrazów na elewacje budynków

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 16-02-2018
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
38652100-1 – projektory
45220000-5 – roboty inżynieryjne i budowlane
79632000-3 – szkolenie pracowników

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Unieważnienie postępowania

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski Czas wytworzenia: 2018-02-07 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-02-07 13:55 Ostatnia zmiana: 2018-08-31 14:31