bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 21/ZLP4SG/17


Świadczenie usługi konferencyjnej na potrzeby organizacji konferencji nt. Funkcjonowanie systemu HNS w jednostkach i komórkach organizacyjnych MON oraz elementach pozamilitarnych systemu obronnego kraju

Tryb postępowania: ---
Termin składania ofert: 17-11-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
55120000-7 usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
Tryb postępowania: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Zmiana terminu składania ofert na: 17 listopada 2017 r. o godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 17 listopada 2017 r. o godz. 12.00
Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena Królikowska Czas wytworzenia: 2017-11-07 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-11-07 13:35 Ostatnia zmiana: 2017-12-05 14:46